Τελωνειακές Υπηρεσίες

 

Η υπηρεσία των τελωνειακών διατυπώσεων της Feroniki παρέχεται με εγγύηση την 35ετή εμπειρία της σε θέματα τελωνειακής, δασμολογικής, τραπεζικής και διεθνούς νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, η Feroniki:

  • Διεκπεραιώνει τις τελωνειακές διαδικασίες για δεκάδες πελάτες καθημερινά.
  • Ενεργεί ως μεσολαβητής για λογαριασμό των πελατών της.
  • Εξυπηρετεί οποιαδήποτε τελωνειακή ανάγκη σε λιμάνι ή αεροδρόμιο με ταχύτητα και αξιοπιστία.
  • Συγκεντρώνει με ακρίβεια όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά δηλώσεων και καταβολής δασμών και φόρων για λογαριασμό των πελατών της.
  • Διασφαλίζει 24ωρη πρόσβαση σε ειδικούς και κατά τόπους πράκτορες, ώστε οι τελωνειακές σας ανάγκες να εξυπηρετούνται με ταχύτερη επεξεργασία.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία στη διανομή των εμπορευμάτων σας, γεγονός που έχει καταξιώσει τη Feroniki ως μία από τις πιο αξιόπιστες κι ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου, σε διεθνές επίπεδο.