Οι υπηρεσίες ναυλώσεων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της Feroniki. Χάρις στον μεγάλο όγκο εμπορευμάτων που διακινούμε καθημερινά και την ευρεία τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει, επί σειρά ετών, σε αυτό το αντικείμενο, έχουμε εδραιώσει την ανταγωνιστικότητά μας εντός κι εκτός των συνόρων, ακόμη κι απέναντι σε μεγάλες, διεθνείς εταιρείες.