Καθοριστικός για τη σταθερή διεύρυνση των υπηρεσιών, και της θέσης της Feroniki στην αγορά, είναι ο προσανατολισμός της στην καινοτομία. Μέσα από τη συνεχή υιοθέτηση κάθε εξέλιξης στον κλάδο, η εταιρεία ενισχύει το επίπεδο της εξειδίκευσής της, προσελκύοντας κορυφαίες συνεργασίες και, φυσικά, διεθνείς πελάτες, που εμπιστεύονται την τεχνογνωσία της!

Ορόσημο στην πορεία της εταιρείας προς το αύριο, που αποδεικνύει στην πράξη την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα της φιλοσοφίας της, είναι η απόκτηση του πιστοποιητικού AEO (Authorised Economic Operator). Η διάκριση αυτή ‘απογειώνει’ τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και αξιοπιστία της, κατατάσσοντάς την αυτομάτως στο ‘club των ισχυρών’ του κλάδου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα δραστηριότητας της Feroniki και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν η πρώτη εταιρεία στον Πειραιά που απέκτησε πιστοποίηση ΑΕΟ, αποδεικνύοντας την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει και, φυσικά, την υψηλή της φερεγγυότητα!

Σήμερα εισέρχεται σε νέα εποχή υπηρεσιών, με τη δυναμική της πιστοποίησης ΑΕΟ και το τρίπτυχο αξιών που της εξασφαλίζει η καινοτομία: Ταχύτητα, ασφάλεια, εγγυημένη αποτελεσματικότητα. Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών και προκλήσεων, διευρύνει με αξιώσεις τις προοπτικές της, πάντα με σύμμαχο την καινοτομία. Στο μεγαλύτερο κι ασφαλέστερο διακομετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης, η Feroniki είναι με διαφορά ο πιο σύγχρονος, στρατηγικός συνεργάτης!