Νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υπερσύγχρονους χώρους γραφείων και λειτουργικούς βοηθητικούς χώρους στην περιοχή του Πειραιά, που ενισχύουν την δημιουργική εργασία και επιβεβαιώνουν τη φιλοσοφία της εταιρείας ως προς τη θέσπιση του ανθρώπινου παράγοντα στο σημαντικότερο εταιρικό κεφάλαιο.

 

Στελέχωση

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει στελέχη με προηγμένη κατάρτιση και υψηλή εξειδίκευση στο διακομετακομιστικό αντικείμενο. Τα στελέχη της Feroniki επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, ώστε να διαθέτουν άριστη γνώση των υπηρεσιών μεταφοράς, και των ολοκληρωμένων διαδικασιών αποστολής και παραλαβής αγαθών κάθε είδους.

 

Υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός

Η Feroniki έχει εξασφαλίσει εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, που διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και προστατεύεται από υλικές καταστροφές.