Το ιστορικό “στίγμα” της Feroniki εντοπίζεται αρκετά χρόνια πριν από την ίδρυσή της, χάρις στη μακρόχρονη εμπειρία των διοικητικών στελεχών της, που δραστηριοποιούνται επιτυχώς στον κλάδο από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80.

Επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, η εταιρεία “χτίζει” μεθοδικά και με συνέπεια την τεχνογνωσία της, υλοποιώντας στρατηγικά βήματα ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην αναπτυξιακή πορεία της Feroniki είναι οι εξής:

Ιστορία

 • 2014

  Χρονιά – ορόσημο στην τεκμηρίωση της φερεγγυότητας της εταιρείας, με την απόκτηση των πιστοποιητικών ISO και, φυσικά, του πιστοποιητικού AEO - το οποίο την καθιστά Ευρωπαϊκό Τελωνειακό Αντιπρόσωπο - αναδεικνύοντας και τυπικά την ποιότητα υπηρεσιών και την αξιοπιστία της Feroniki, η οποία υπήρξε η πρώτη εταιρεία που το απέκτησε στον διαμετακομιστικό κόμβο του Πειραιά.
 • 2011

  Μεταφορά δραστηριότητας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μέσα από την ολοκλήρωση γενναίου επενδυτικού προγράμματος.
 • 2005

  Έναρξη συνεργασίας με εταιρείες – κολοσσούς της θαλάσσιας διαμεταφοράς, όπως οι Cosco, MSC και Maersk.
 • 2000

  Θέσπιση των πρώτων στρατηγικών συνεργασιών στον τομέα της διαμεταφοράς, με τις διεθνείς εταιρείες Sealand, Sarlis και Evergreen.
 • 1992

  Έναρξη παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς με άρτιες διαδικασίες.
 • 1984

  Έναρξη παροχής εκτελωνιστικών υπηρεσιών, καθώς και συμβουλευτικής σε τραπεζικά και ασφαλιστικά θέματα, αλλά και στο αντικείμενο της διαμεταφοράς.

Η Feroniki ιδρύθηκε το 1993


Με στρατηγικά και σίγουρα βήματα, η Feroniki αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία της, βάζοντας στόχο για ακόμη περισσότερα ορόσημα στην αναπτυξιακή της πορεία. Για την εταιρεία, κάθε σταθμός επιτυχίας είναι κίνητρο για να ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία της, δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της!