Οι υπηρεσίες ναυλώσεων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της Feroniki. Χάρις στον μεγάλο όγκο εμπορευμάτων που διακινούμε καθημερινά και την ευρεία τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει, επί σειρά ετών, […]